Cập nhật tiến độ xây dựng Căn hộ Akari City tháng 9/2020

– Ngày 06/08/2020 đã xây xong phần thô và làm lễ cất nóc 6 block

– Hiện tại đang làm phần hoàn thiện nội thất bên trong

lễ cất nóc akari city võ văn kiệt

tiến độ xây dựng akari city võ văn kiệt tháng 9 năm 2020

tiến độ xây dựng akari city võ văn kiệt tháng 9 năm 2020

tiến độ xây dựng akari city võ văn kiệt tháng 9 năm 2020

tiến độ xây dựng akari city võ văn kiệt tháng 9 năm 2020

tiến độ xây dựng akari city võ văn kiệt tháng 9 năm 2020

Các đối tác phát triển akari city bình tân